Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Geen melding bij het UWV

Uw werkgever hoeft bij een ontslag op staande voet het UWV niet te informeren, omdat de reden tot ontslag dermate zwaar is, dat er geen toetsingsbasis meer is. Dit houdt bovendien in dat u naast het niet meer verkrijgen van loon bij uw oude baas, ook geen recht hebt op een WW uitkering. U hebt namelijk door uw gedrag of door de zwaarte van de gemaakte fout uw rechten in één keer verspeeld.

Omdat ontslag op staande voet per direct werking heeft, hoeft de werkgever niet direct je ontslag op papier vast te leggen. Mondeling het nieuws brengen is voldoende. U krijgt achteraf op papier de bevestiging wel thuisgestuurd.

Bij twijfel altijd in beroep gaan

Ook al ben bent u direct naar huis gestuurd, toch heeft u twijfels omtrent de reden tot het ontslag. U heeft reden om het ontslag op staande voet aan te vechten. Dit kunt u doen tot op zes maanden nadat je u het bericht heeft ontvangen. Toch is het verstandig om een bezwaar zo spoedig als mogelijk te doen, aangezien uw financiële situatie er niet beter op wordt. Daartoe kunt u advies inwinnen bij een advocaat ontslagrecht. Hij of zij kan u haarfijn uitleggen wat uw kansen zijn bij het indienen van een bezwaar. Mocht niet aan de voorwaarden van een ontslag op staande voet zijn voldaan dan kan het ontslag nietig worden verklaard.

Juridisch advies

Indien de werkgever goede argumenten heeft om u de deur te wijzen, verkleinen uw kansen al snel om goed bezwaar te maken. Heeft u echter twijfels aan zijn beweegredenen om u te ontslaan, dan wel zijn er andere redenen meegenomen die niet op u van toepassing zijn is het verstandig om vrijblijvend juridisch advies in te winnen. U moet er rekening mee houden dat uw werkgever een sluitend dossier omtrent uw voorval zal aanleggen. Daarmee tracht uw werkgever zich te beschermen tegen een mogelijk bezwaar. Uw bezwaar moet dan ook zwaarwegende argumenten hebben om in verweer te kunnen gaan. Schakel dus altijd een advocaat ontslagrecht in.

Inkomen na ontslag op staande voet

Zoals gezegd heeft u geen recht op WW zodra u op staande voet bent ontslagen. Dat houdt in dat u bent aangewezen op uw eigen reserves. Mits deze reserves beneden een bepaald vermogen komen te liggen, pas dan heeft u recht op een WWB uitkering (bijstand). Dit is de zogeheten sociale zekerheid of bijstandsuitkering en verzorgt een minimale inkomsten bron zodat u in uw dagelijkse eerste levensbehoeften kunt voorzien.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag tot 18:30 uur en in het weekend van 10.00 tot 16:00 uur.