Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Als u recht heeft op een ontslagvergoeding of wanneer u als werkgever een ontslagvergoeding moet betalen wilt u natuurlijk weten hoe hoog de vergoeding zal zijn. U kunt dit berekenen. Dit doet u met de kantonrechtersformule. Deze formule is door de kantonrechters opgesteld op basis van ervaringsgetallen. Zodoende kan iedereen snel en makkelijk achterhalen met hoeveel ontslagvergoeding u rekening moet houden.

Kantonrechtersformule voor ontslagvergoeding berekening

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt gewoonlijk bepaald middels de volgende kantonrechtersformule: A1 x A2 x B x C.

  • A1: dit is het aantal gewogen dienstjaren dat de werknemer bij deze werkgever in dienst is geweest;
  • A2: is een wegingsfactor afhankelijk van uw leeftijd. Tot 35 jaar bedraagt deze factor 0,5 waarna het per 10 jaar toeneemt met 0,5 tot een maximum van 2,0 bij een leeftijd van meer dan 55 jaar;
  • B: dit is het bruto inkomen wat u maandelijks als salaris vergoeding gemiddeld heeft ontvangen over de laatste twaalf maanden;
  • C: dit is een correctiefactor afhankelijk aan wie het ontslag te wijten valt.

Ontslagvergoeding bij bedrijfseconomische redenen

Als het ontslag te wijten is aan bedrijfseconomische redenen, heeft de werknemer altijd recht op een ontslagvergoeding. Betreft het echter een collectief ontslag dan zal de correctiefactor C gewoonlijk naar 1 gaan, zodat een ieder een evenredig gelijke en eerlijke ontslagvergoeding ontvangt. Omdat het een collectief ontslag betreft dient de werkgever daarbij wel te voldoen aan de Wet Melding Collectief Ontslag. Dit betekent dat de ontslagen personen via het afspiegelingsbeginsel zijn bepaald en dus vallen de ontslagen gelijkmatig over de verschillende leeftijdscategorieƫn alsmede over de verschillende niveaus binnen de organisatie.

Ontslagvergoeding van rechtswege

Indien de termijn van het arbeidscontract is verstreken danwel een doelstelling is behaald, wordt het arbeidscontract van rechtswege ontbonden. Veelal betekent dat daaraan geen ontslagvergoeding is verbonden. Het kan echter wel zijn dat de te behalen doelstelling binnen het arbeidscontract dermate belangrijk is voor de werkgever dat er vooraf een speciale ontslagvergoeding wordt afgesproken. Dit kunt u eigenlijk zien als een bonus bovenop het ontvangen loon. Omdat het daarbij om een korte termijn arbeidscontract gaat, wordt de ontslagvergoeding daarbij niet berekend met de kantonrechtersformule. Daarbij gaat het eerder om een vooraf afgesproken bedrag als ontslagvergoeding.

Geen ontslagvergoeding

Het is overduidelijk dat u geen ontslagvergoeding ontvangt zodra u ontslag op staande voet wordt aangezegd. Het kan zelfs zo zijn dat door uw dringende rede tot ontslag schade aan de onderneming is berokkend, welke de oude werkgever bij u wil verhalen. Dit kan de werkgever reeds doen door openstaand loon en opgebouwd vakantiegeld niet uit te betalen. Daarnaast kan de werkgever naar de kantonrechter stappen om bij ernstige schade meer op de werknemer te verhalen. Ook de werknemer doet er dan goed aan om een advocaat arbeidsrecht in te schakelen. Ook is het ongewoon dat bij een ontslag met wederzijdse goedvinden een ontslagvergoeding wordt betaald.


7 dagen per week bereikbaar. Op werkdagen van 8:00 tot 20:00 uur, op vrijdag tot 18:30 uur en in het weekend van 10.00 tot 16:00 uur.